Kataloog
Kõik kategooriad

Kasutustingimused

Kasutaja leping teenuse osutamise Kohas https://zeppik.ee

Käesolev kokkulepe, mis reguleerib suhteid kasutamist Interneti-allika aadress https://zeppik.ee (nimetatakse edaspidi "Veebileht") vahel https://zeppik.ee (nimetatakse edaspidi "Töövõtja") ja juriidilise või füüsilise isiku, kes kasutavad Veebilehte selleks, et otsida, sirvida ja/või Reklaami (edaspidi "Kasutaja").

Registreerudes Veebilehel või kasutades veebilehekülge otsida/vaadata Reklaame, Kasutaja nõustub käesolevaga Kasutaja kokkulepe (edaspidi "KK") ja aktsepteerib selles nimetatud õigused ja kohustused, mis on seotud Saidi kasutamist.

Majutus Saidil Reklaame, ei ole suunatud kasutamise äritegevus, on tasuta, kui ei ole selgesõnaliselt teisiti Veebilehel ja/või KK ja/või Pakkumise. Kui teil pole erilisi juhiseid Veebilehel ja/või KK ja/või Panna, tõsi on ka vastupidine: tasuta reklaam, esitatud Kasutaja poolt otseselt näitab, et see on esitatud, ei ole tingitud mitte rakendama neile äritegevus. Kasutajad on kohustatud heauskselt kasutama Saidi funktsioone ja vältida Reklaami paigutus ei vasta tegelikele eesmärkidele Kasutajad. Mõisted käesoleva KK

Online ressurss – kokku on integreeritud riist-vahendeid ja teavet, mille eesmärk on avaldada Internetis ja kuvatava teatud teksti, graafika või heli kujul. Online ressurss kasutajatele Interneti kaudu domeeninime ja (Uniform Resource Locator) - unikaalne e-posti aadressilt, mis lihtsustavad juurdepääsu teabele ja tarkvara-ja riistvara keeruline või läbi vastava mobiilirakendus.

Kodulehel on Online ressurss, mis võimaldab Kasutajal teile, otsida, vaadata Reklaame. Kõik õigused Kodulehel kuuluvad Töövõtjale.

Kasutaja isiklik kabinet Veebilehel (edaspidi: "dashboard") - liides juurdepääsu haldamine размещениями Reklaame Kasutaja teisi teenuseid, nende eest tasumisel, täidab muid ettenähtud Kohas action infotehnoloogia materjalidega. Sisselogimine toimub koos taotlusega Registreeringu andmete Kasutaja.

Registreerimise andmed – id Kasutaja andmed, mis on mõeldud Kasutaja juurdepääsu isikliku kabineti. Registreerimise andmed koosnevad: kasutajanimi (kui kasutajanimi on kasutusel e-mail Kasutaja), parooli, kontroll-küsimus ja vastus turbeküsimus (kasutatakse juhul, kui Kasutaja on unustanud oma parooli). Samuti saab Kasutaja sisse logida läbi sotsiaalse võrgustiku Facebook, Vkontakte, Google.

Reklaami - sõnumi teabe Kasutaja Veebilehte, mis sisaldab ettepanekut Toote kohta (sh kontaktandmed, pildid ja kõik nendega seotud teavet), Kasutaja koostatud Veebilehel, adresseeritud määratlemata ringi inimesele.

Toode - mis tahes kaup, toode, teenus, tööpakkumise või teisiti pakkumine, mille Kasutaja sisestab Kodulehel Reklaami.

1. Lepingu objekt

1.1 Töövõtja pakub Teile oma teenuseid tingimustel, mis ei ole allutatud käesoleva kasutajalepingu.

1.2 Kohandatud lepingut võib muuta Esineja ilma ette hoiatamata. Uus redaktsioon Kasutaja jõustub alates selle avaldamisest Veebilehel, kui seaduses ei ole ette nähtud uue toimetanud KK.

1.3. Kehtiv redaktsioon KK, samuti muud dokumendid, mis reguleerivad reeglid Saidi kasutamise ja teenuste osutamise Kohas, alati on Veebilehel ja on kättesaadav kõigile Kasutajatele.

2. Teenuste kirjeldus

2.1. Sait on Internet-platvorm, mis võimaldab Kasutajal iseseisvalt ja omal vastutusel teile pakkumise, mis on adresseeritud määratlemata ringi isikute tehingu Kauba osas, mida Kasutaja pädev käsutada (teha pakkumisi) ja teistel Saidi võtta või mitte võtta oma äranägemisel ja vastutusel on pakkumised, mis tunduvad Saidi Kasutaja, sõlmida või mitte sõlmida vastava tehingu Kasutaja kes postitas Reklaami Kodulehel. Esineja kuidagi ei saa pidada ja ei ole korraldaja tehing, ostja, müüja, vahendaja, agent või esindaja ühegi kasutaja Kodulehel ja/või muul asjaomase isiku suhtes ettepanek/sõlmitud Veebilehe kasutajate vahel tehingu. Kõik tehtavad tänu vaba aeg, wifi leviala Kasutaja Reklaame Saidil tehingu Veebilehe kasutajate vahel sõlmitakse ja täidetakse ilma otsese või kaudse osalemise Esitaja.

2.2. Töövõtja ei anna Kasutajale mingit garantiid, et kõik ettepanekud, mis on tehtud kasutajatele Saidi kaudu postitad Reklaame Saidil, või kontaktandmete, mis asub Reklaami, saadakse ja uurida teiste kasutajate Kodulehel.

2.3. Kasutaja kohustub järgima ettevaatlikud valides vastaspoole vastutusel võtab vastu otsuse tegeleda, ise vendunud, et ettepanek sisaldub Reklaami Kodulehel, on kehtiv ja seaduslik.

2.4. Töövõtja osutab tasulisi teenuseid kasutades Saidi osutamine, mis on reguleeritud avaliku Pakkumise - https://zeppik.ee/terms-of-service

2.5. Osutatud tasulised teenused Kodulehel on reguleeritud avaliku Pakkumise - https://zeppik.ee/terms-of-service, millega Kasutaja nõustub tasumisel tasulisi teenuseid. Maksesüsteemid saidi Payeer, Paysera.

3. Õigused ja kohustused Esitaja

3.1. Õigus

3.1.1 Teave, поступившая Saidile, loetakse vara Esitaja. Töövõtjal ei ole kohustust tagada privaatsust seoses selle teabe juhul, kui ei ole kirjalikult kokkuleppe Kasutaja vastupidist või asjakohaste kehtivate õigusaktide nõuete.

3.1.2 sisalduvat Teavet oma Veebilehel, ei saa korrata või kasutada väljaanded ilma kirjaliku loata Esitaja, kui leht, mis sisaldab sellist teavet, mida ei ole selgesõnaliselt määratletud teisiti. Kopeerimine sisalduva teabe Veebilehel, saab toimuda ainult füüsiliste isikute poolt isiklikuks kasutamiseks.

3.1.3 mingil juhul Töövõtja ei vastuta kahju eest, kahjude või kulude eest, mis on tekkinud seoses Saidi kasutamist või võimatusest seda kasutada.

3.1.4. Töövõtjal on õigus igal ajal oma äranägemise järgi teostada pistelist ülevaatust Reklaame teema täitmise Kasutaja käesoleva KK, sealhulgas automaatrežiimi kasutades tarkvarasse. Juhul tuvastada rikkumisi, sealhulgas juhul, kui kaebusi kolmandate isikute sellistest rikkumistest, on Töövõtjal õigus määrata kvaliteet reklaame, nende nõuetele vastavus käesoleva KK seadusandluse ja Eesti Vabariik, peatada või lõpetada Kasutaja juurdepääs ühel või teisel teenuste Veebilehel, sealhulgas kõrvalekalle või blokeerimine Reklaami ja/või Kasutaja juurdepääsu isikliku kabineti teatamata teile sellest. Otsusel Esitaja blokeerimine Reklaami ja/või registriandmete Kasutaja on Saidil võib olla ajutine või alaline, olenevalt mahust ja arvust tunnistas Kasutaja rikkumiste käesoleva kasutajalepingu ja muude kehtestatud Esineja reeglite veebisaiti kasutades. Juhul kõrvaldada Kasutaja rikkumise, on Töövõtjal õigus taastamiseks varem blokeeritud Reklaami või Kasutaja juurdepääsu tema isikliku kabineti.

3.1.5. Töövõtjal on õigus ühepoolselt muuta praegu KK ja muud dokumendid, mis reguleerivad reeglid Saidi kasutamise ja teenuse osutamise Kohas. Uus redaktsioon nimetatud dokumentide jõustub alates selle avaldamisest Veebilehel, kui seaduses ei ole ette nähtud uue toimetanud vastava dokumendi.

3.2 Kohustused

Jooksul käesoleva kasutajalepingu Töövõtja kohustub:

3.2.1 Anda Kasutajale võimaluse Reklaame Saidil, otsida Reklaamid teistele kasutajatele, kes asuvad andmebaasi Veebilehel, vastavalt reeglitele ja piirangutele, mille Esineja on hetkel aega.

3.2.2 Annab Kasutajale võimaluse hallata juurdepääsu oma Kuulutusele ja kehtestada muid seadeid Kasutajatele kättesaadavaks ajahetkel läbi tema isiklik kabinet.

3.2.3 Anda Kasutajale võimalus kustutada Reklaami ja/või oma sisselogimise andmed on igal ajal oma äranägemise järgi.

3.2.4 Annab Kasutajale võimaluse täielikult kustutada kõik andmed, antakse neile Kodulehel läbi isiklik kabinet Saidil igal ajal oma äranägemise järgi.

4. Kasutaja kohustused registreerimisel

Jooksul käesoleva kasutajalepingu Kasutaja kohustub:

4.1 Teadma ja järgima Reegleid avaldada Reklaame, mis on lahutamatu osa käesoleva KK.

4.2 Ei ole teile kuidagi, läbi Kohas, teavet vastuolus Eesti vabariigi õigusaktide ja rahvusvahelise õigusega.

4.3 Mitte postitada teadvalt ebaõiget teavet.

4.4 Mitte avaldama ja/või edastama, kasutades veebilehekülge, materjalide ja/või Kaubad, juhul, kui Kasutaja ei ole selleks vastavad õigused. See puudutab materjale, mis on kaitstud autoriõigusega, kaubamärgid, patendid, samuti lepingute kohta mittelevitamisest, privaatsus, kauba rakendamist, mis tuleb saada vastavate lubade puudumise korral selliste õiguste ja sellele sarnased.

4.5 Ei riku infoturbe Kodulehel.

4.6 Mitte manustada käivitatavat koodi Kasutaja poolel, kõik esitatud objekte, kasutada frame ja iframe, kaskaadlaadistikke, html-koodi.

4.7 Mitte esineda võõra nime või kellegi teise nimega (üksikisiku või organisatsiooni). Ei ole eksitav teiste kasutajate ja tolliamet Saidi suhteliselt oma identifitseerimise mis tahes viisil.

4.8 Mitte hävitada ja/või ei muutunud mis tahes materjalid Veebilehel, mille autor ta on.

4.9 Mitte kasutada infot telefoni, e-posti aadress, e-posti aadressid on eesmärgid muul eesmärgil, kui temaatika Kodulehel (otsimine, vaatamine ja postitad Reklaame).

4.10 Mitte registreeruda, kasutades kellegi teise e-posti aadress või aadress, millele Kasutajal ei ole õigust kasutada.

4.11 Ei liigu parooli isikliku kabineti juurdepääsu kolmandatele isikutele. Kasutaja on täielikult vastutav kogu talle tekitatud kahju kolmandate isikute ees, mis on tekkinud tõttu tahtlik või ненамеренной ülekande Kasutaja parooli isikliku kabineti teisele isikule. Kasutaja vastutab parooli konfidentsiaalsuse ja iga Veebilehe kasutamise kaudu selle parooli.

4.12 Registreerudes Veebilehel, Kasutaja nõustub saada määratud neile e-posti aadress sõnum info ja reklaami iseloomuga Töövõtja poolt ja tema partnerite loobuda kus on võimalik nupu "unsubscribe".

4.13. Kui külastate veebisaiti, toimub salvestamine arvutisse küpsiseid Kasutaja objektiivne analüüs Kasutaja käitumist Saidil kindlaks huvi Kasutajanimi ja optimeerimine kampaania reklaamide. Präänikud-fail on tekstifail, saadetav web server ja hoitud Kasutaja arvuti, kasutatakse autentimiseks Kasutaja riikliku järelevalve selle vestluse ja ladustamine kasutamise statistika kasutajate veebilehed Internetis. Kui te külastate saiti Kasutaja nõustub, et säilitada oma cookies-failide ja kolmandatele isikutele eesmärgiga käitumise analüüs Kasutajakonto Veebilehel ja saada neile suunatud reklaamide. Kasutaja nõustub saada neile suunatud reklaami vastavalt töödeldud andmed saadakse, kui analüüsida tema arvutisse küpsiseid. Kasutaja võib loobuda salvestada küpsiseid, muutes seadeid seadetes privaatsuse / privaatsus / isiklikke andmeid (sõltuvalt terminoloogia brauseri) poolt kasutatava veebibrauseri.

5. Reeglid Reklaame Saidil

5.1 Vastutab sisalduva teabe õigsust Reklaamides, kannavad nende податели (kasutajad, kes postitas Reklaamid). Töövõtja ei ole kohustatud rakendama eelsõelumist Reklaamide ja/või turustati Kasutaja teel Kohas. Kasutaja on teadlik ja nõustub sellega, et ta peab ise hindama kõiki riske, mis on seotud laskmise, levitamise ja leida Reklaame, sealhulgas hinnangu usaldusväärsuse, terviklikkuse või kasuliku selline.

5.2 Töövõtja jätab endale õiguse oma äranägemise järgi keelduda Kasutajale asukoha ja/või levitamisel neile Reklaame, samuti eemaldada Reklaamid Veebilehel, sellest Kasutajale ette teatamata ja põhjust.

5.3 Töövõtjal on õigus muuta sisu nõuded ja tingimused Reklaame.

5.4 Töövõtja jätab endale õiguse редакторской töötlemise Reklaami selleks, et anda neile omadusi, mugav читательского taju.

5.5 Töövõtja jätab endale õiguse mitte sõlmida kirjavahetus sponsoreeritud Reklaame.

5.6. Pannes saidi Reklaami, mis sisaldab pilti (sh foto), Kasutaja annab Töövõtjale õiguse kasutamise täpsustatud pilt (avalik litsents kunstiteosed), järgmistel viisidel

majutus ja levikut Internetis ja/või kasutada e-posti hulgas on kolmandate isikute-Interneti kasutajaid. Koht, aeg, publik, veebilehed, kellest/millest tehakse levitamine/majutus nimetatud pildid on määratletud Esineja ise oma äranägemise järgi. Seejuures on Töövõtja ei garanteeri, et selline paigutamine ja jaotamine, samuti pöörata kolmandate isikute-Interneti kasutajaid Kasutaja reklaamil tehtud Kasutaja;

pildi panna kui reklaami materjali Esitaja Internetis.

Eespool nimetatud õiguse kasutamise edastatakse Täitjale Kasutaja prii, piiramata territooriumil, alates hetkest, mil Veebilehel avaldamise Kasutaja Reklaamid, millel vastav pilt, kogu kehtivuse ajaks ainuõigus pilt, koos võimalusega saata nimetatud õigust kolmandatele isikutele. Kasutaja lubab piltide kasutamine, ilma juhiseid autori nime, samuti tagab, et nimetatud pildid ei riku kolmandate osapoolte õiguste inimesele.

5.7 Juurde veebileheküljel avaldamise ei ole lubatud Reklaamid:

5.7.1 mille Sisu rikub Eesti Vabariigi seadusandlus (sisaldavad propageerida vägivalda, rassilist vihkamist, pornograafia jm).

5.7.2 mille Sisu rikub üldtunnustatud moraalinorme ja kommetega.

5.7.3 Informatsioon, mis on vastuolus Poliitika veebilehel ja Reegleid Reklaame Saidil.

5.7.4. Sisaldavad ettepanek selle Toote kohta, rakendamiseks, mille soovite saada erilisi õigusi, kui ei ole selliseid õigusi.

5.7.5. Sisaldavad ettepanek selle Kauba, mille käive on piiratud või keelatud kehtivale eesti seadusandlusele ja/või rahvusvaheliste lepingutega.

6. Juurdepääs Kasutaja isiklikku teavet

6.1 Kogu sisalduv informatsioon on paigutatud Kasutaja Reklaamides Saidil on avalik, välja arvatud parooli isikliku kabineti ja selles sisalduva teabe osas. Pannes Saidil Kuulutused Kasutaja mõistab, et postitatud info avaldatakse neile Veebilehel avalikkusele kättesaadavaks teha, siis on kättesaadavad tutvumiseks kõigile külastaja Kodulehel (piiramatu isikud), mis asub kõikjal, kus on seadmed, millel on väljund Interneti. Vastavalt Kasutaja mõistab ja võtab enda peale kõik riskid, mis on seotud nii majutusega teavet, sealhulgas, sealhulgas, kuid mitte ainult: risk sattuda e-posti nimekirjad saata rämpsposti, risk sattuda e-posti aadressi juurde teistsugust kelmid, risk sattuda telefoninumbri SMS-rämpsposti ja/või SMS-kelmid ja muid riske, mis tulenevad sellise teabe avaldamise.

6.2 Kasutaja Juurdepääs muutus teabe varjatud Reklaam, mis on toodetud ainult neile põhineva unikaalse kasutajanime ja parooli, Kasutaja poolt valitud registreerimisel kohapeal. Vastutus säilimise eest parooli vastutab Kasutaja ise.

6.3 kaotamisel parool Kasutajal on võimalus saada parooli meeldetuletus e-posti teel, mille ta registreerimisel ja logi sisse isiklik kabinet.

6.4 Töövõtja on teinud kõik endast oleneva selleks, et vältida omavolilist kasutamist isikuandmete Saidi kasutajad. Kuid Töövõtja ei vastuta võimaliku omastamises isikuandmete Kasutaja, toimunud on, sest:

tehniliste probleemide tarkvaras, serverites või arvutivõrgud, kes on väljaspool kontrolli Teostaja;

võimsus Saidi tööst, mis on seotud tahtlik või juhuslik Saidi kasutamine on mittesihipärane kolmandate isikutega,

edastamise parooli või teavet veebisaidilt (sealhulgas tahtmatu) Kasutajate teistele isikutele, kellel ei ole juurdepääsu teabele ja selle jõustuvad tingimuste registreerimise ja sõlmitud lepingute Esineja.

6.5. Kasutaja ise ja vabatahtlikult vastu otsuse anda Töövõtjale või asukoha üldkasutatav isikuandmete ja muu teabe enda kohta (perekonnanimi, eesnimi, keskmine nimi või varjunimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, samuti mis tahes muu teave, mille Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel) seatud eesmärkide täitmist käesoleva kasutajalepingu.

6.6. Registreerudes Veebilehel, Kasutaja nõustub kogumine, töötlemine, säilitamine ja kasutamine sisestatud neile isiklikke andmeid (NIMI, telefon, e-posti ja muud). Kasutaja nõustub saatma neid andmeid kolmandale isikule, kui kolmas isik on osanik https://zeppik.ee ja annab informatsiooni süsteemi, et aidata kasutajatel lisateenuseid. Andmete edastamine kolmandale isikule sellisel juhul tuleb läbi viia kasutades automaatika, mis tagavad piisava kaitse õiguste teemadel neid andmeid, ja infosüsteem poolel kolmas isik, peab olema vastav tunnistus. Piiriülene andmete edastamine on võimalik ainult juhul, kui välisriigis, kus asub server information system, on tagatud piisav kaitse õiguste teemadel isikuandmeid. Kasutaja võib igal ajal deaktiveerida oma konto võtke ühendust tugiteenusega info@zeppik.ee.

6.7 Juurdepääsu Kasutaja on muuta isikuandmete sisalduva info (Perekonnanimi, Eesnimi, Isanimi jne) toimub ainult läbi unikaalse kasutajanime ja parooli, mida Kasutaja registreerimisel.

7. Veebilehe materjalide kasutamine

7.1 Iga Veebilehe kasutaja vastutab informatsiooni, размещаемую tema nimel ja selle tagajärjed mahutada.

7.2 Kodulehel on vaid vahend informatsiooni edastamiseks ja Teostaja mitte mingil juhul ei vastuta selle õigsust ja asjakohasust.

7.3 Töövõtja on teinud kõik endast oleneva selleks, et välistada Saidi hooletu, lohakas või teadlikult puudulikku teavet, aga lõppkokkuvõttes vastutab tema eest lasub postitud tema nägu.

7.4 kopeerides ja muu materjalide kasutamisel Saidi link veebilehele on kohustuslik.

7.5 juhul, kui Kasutaja salvestab reklaami või osa sisalduva teabe Reklaamis oma andmebaasi väljaspool Veebilehel, siis vastutab selle eest vastutab Kasutaja raames Seaduse "isikuandmete", kuidas ettevõtja isiklikke andmeid.

7.6 Ei ole lubatud kasutada tarkvara vahendite (skriptid, robotid), et lugeda teavet veebisaidilt

7.7 Logo, nimi, kujundus, vormistamise ja üldine välimus Saidil on vara Esitaja ja nende kasutamine on keelatud.

8. Garantii ja vastutus

8.1. Kuna Kasutaja ise, oma äranägemise järgi ja kontrolli alt väljas Töövõtja poolt asetab Reklaame Saidil, mis võivad kanda reklaami iseloomuga, siis loetakse Kasutaja reklaamija ja reklaami levitaja vastu kõik Reklaamid, mis on paigutatud neile Veebilehel, koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega.

8.2. Pannes Saidil Reklaamid, Kasutaja kinnitab, et tal on õigus müüa nimetatud deklaratsiooni Kaupade, sealhulgas, et Kaup on läbinud kohustusliku sertifitseerimise (kui see on ette nähtud seadusega, et sellist liiki kauba puhul). Kasutaja kannab vastutust rikkumise eest neile määratud käesolevas punktis nimetatud tagatisi. Töövõtjal on õigus nõuda Kasutajalt tõendavad dokumendid Kauba (sh deklaratsiooni/vastavuse sertifikaat), mis on määratud vastavas Reklaamis. Juhul kui ei esita Kasutaja tõendavate dokumentide kaup, on Töövõtjal on õigus eemaldada vastav reklaam Kodulehel, ilma taotluse Esitaja mingite sanktsioonideta.

8.3. Kasutaja vastutab sisu vastavust paigutatud neile Reklaami kehtivale eesti seadusandlusele sealhulgas, kuid mitte ainult seaduse "reklaam", "kaitse lapsi teavet, põhjustades kahju oma tervisele ja arengule". Juhul, tuues kaasa Esitaja väidab kolmandate isikute poolt (kaasa arvatud, kuid mitte ainult riigiasutustega), suhteliselt paigutatud Kasutaja Reklaame ja/või Kauba, mis on määratud vastavas Reklaami, Kasutaja kohustub iseseisvalt ja omal kulul elama selliseid väiteid, ja juhul, kui tekivad seoses eespool nimetatud nõuded Esineja kahju hüvitama nende Esitaja täies ulatuses.

8.4. Kuna identifitseerimine kasutajat Online saite raskendatud tehnilistel põhjustel Töövõtja ei vastuta selle eest, et registreeritud kasutajaid on tõesti neid inimesi, keda ise välja, ja ei vastuta võimaliku kahju eest, mis Kasutajale või teistele isikutele põhjusel.

8.5. Kasutades teavet Saidi Kasutaja on teadlik ja nõustub sellega seotud riske võimaliku vale veebileheküljel oleva teabe, samuti see, et mõned andmed võivad tunduda talle ähvardav, solvav, teadlikult vale, töötlemata, rõve ja ise otsustab võimalusi ise kasutada Kodulehel.

8.6. Töövõtja ei garanteeri, et avaldatud Kasutaja Reklaame vaadata teatud palju kasutajaid Saidi, või vähemalt üks.

8.7. Töövõtja ei garanteeri, et tarkvara, serveri-ja arvutivõrgu, mida kasutatakse Saidi vabad vigu ja arvutiviiruseid. Kui Veebilehe kasutamine tõi kaasa andmete kaotamist või seadmete riknemist, on Töövõtjal ei kanna selle eest vastutust.

8.8. Esitaja jätab endale õiguse oma äranägemise järgi peatada Kasutaja juurdepääs, rikkudes käesolev kokkulepe ja/või tingimused teised reeglid Veebilehe kasutamise või Reklaamid, nagu üldiselt, nii ka osad, sealhulgas lõpetada või ajutiselt peatada Kasutaja juurdepääs ka isiklik kabinet.

8.9. Kõik vaidlused, mis tulenevad jooksul käesoleva KK suhtes läbivaatamist kohtus asukohajärgse Esitaja vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. Käesolev leping ei saa tõlgendada kui planeeritavale vahel Tegija ja Kasutaja esinduse suhted, suhted partnerlus, suhted on koostöö, suhted isikliku rentides või mingi muu suhe, ei ole sõnaselgelt ette nähtud käesolevas lepingus.

 

Firma: Kosmetoloog OÜ

Registrikood: 10142

Aadress: Endla 4, 13417, Tallinn

Telefon: +372 55900101

Email: info@zeppik.ee

 

Menüü
Registreeru meie kodulehel

ja sa saad 5 € oma boonuskontole!

Logi sisse või registreeru

Registreeru meie kodulehel

ja sa saad 5 € oma boonuskontole!

Registreeru

See sait kasutab küpsiseid, et parandada selle kasutuskogemust. Jätkates saidi edasist kasutamist, nõustute sellega. Lisateavet leiate aadressilt Küpsiste poliitika

Olen Nõus
Oksjon on lõppenud
minutit
sekundit
Valitud
Lisa
Oksjon on lõppenud
Peida parameetrid
Kõik parameetrid
Kas te tõesti soovite lehte kustutada?